Przygotowanie i wylanie ław fundamentowych

Zostały wykopane ławy fundamentowe pod cztery budynki. Przygotowano zbrojnie i zostało ono zalane betonem.