Fundament

Wymurowano z bloczków betonowych fundamenty na wszytskich czterech budynkach.